Välkommen till min hemsida!

Jag har under hela mitt yrkesliv haft förmånen att arbeta på teaterscenen. Det är där jag trivs bäst. Jag är en karaktärsskådespelare, jag vill helst känna att jag tydligt förändras till kropp, röst och sinne på scenen. Jag vill känna rollens mask arbeta genom hela mig. Jag tycker mycket om att spela i uppsättningar med utpräglat formskpråk och koreografi. Och får jag dessutom sjunga blir jag väldigt glad!

Gunilla Orvelius: tel 070 - 604 31 27